Pedagógusok előre!

Senki se gondolja, hogy az oktatás a Pintér-Orbán duó és a pedagógusok magánügye. Az oktatás Magyarország legfontosabb ügye. Amilyen az oktatás helyzete ma, olyan lesz az országé húsz év múlva. Kiss István publicisztikája.

Az embert születésétől haláláig érik hatások, amelyek formálják. A személyiség felnőttkorra kialakul, innentől a változás, alakulás, folyamatosan lassul.

A személyiség külső és belső hatások keveredésével alakul ki fiatal korban. A fiatalok napközben az idejüket, amikor a legaktívabbak, legbefogadóbbak, oktatóikkal töltik az óvodától az érettségiig, vagy a szakmunkás bizonyítványig. Több időt töltenek oktatóikkal, mint szüleikkel. A fiatalokra a pedagógusok személyisége, kommunikációja és metakommunikációja negatívan, vagy pozitívan, de folyamatosan hat. Ezért a társadalomban a legfontosabb ember a pedagógus, mert az iskolában – beleértve az óvodát – dől el az ország jövője.

Ezzel szemben Magyarországon mindig az utolsó helyen állt a pedagógus. A monarchiában nevezték az elemi iskolai tanítókat a nemzet napszámosainak. A napszámosok, családtagokkal kb. hárommillió ember, olyan nyomorban éltek, hogy reggel még nem tudták, hogy lesz-e vacsora. A nemzet napszámosait ugyan éhhalál nem fenyegette, de nem sokkal volt jobb a helyzetük. Az államnak nyűg volt az oktatás, mert adót kellett kivetni a finanszírozásra. A gazdagok már akkor sem szerettek fizetni, nem is fizettek. A szegényektől nem volt mit elvenni, így a tanítók nyomorultul tengődtek.  Szervezetlenek voltak, erejükből csak siránkozásra telt, azt pedig a hatalom lesöpörte. Ha valaki túl hangos volt, akkor lázítónak nevezték, és rövid úton elbocsátották.

Ha a pedagógusnak nincs lehetősége magas gazdasági szinten újratermelni és folyamatosan fejleszteni munkaerejét, munkaképességét, talpraesettségét, napról-napra eleget tenni az új kihívásoknak, akkor az ország lemarad a többiektől. Olyan alacsony a pedagógusok jövedelme, hogy legalább három-négyszeres emelés szükséges a versenyképes oktatáshoz. Ez a minimális feltétele annak, hogy az oktatás megkezdhesse a felzárkózást az élbolyhoz. És a neheze csak ezután jön! Meg kell teremteni a korszerű oktatás szervezeti, működési és tárgyi feltételeit, alkalmazni kell a legújabb pedagógiai tudományos eredményeket, vonzóvá kell tenni a pedagógusi pályát és a pedagógusok presztízsét fő helyre kell tenni.

Máig érvényesek Arany János szavai: „Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár, ha felülünk felvesz, ha maradunk nem vár”. (Toldi estéje). Hiába Arany figyelmeztetése, nem okultunk belőle. A világ egyre jobban elhúz tőlünk.

Ötszáz éves álma volt a magyaroknak, hogy Európa fogadjon be minket. Ez meg is történt, erre kifogtunk egy olyan vezért, aki szerint Európában – rajtunk kívül – mindenki hülye. Igaz, hogy mi vagyunk a legszegényebbek, műveletlenek, önállótlanok vagyunk, gazdaságpolitikánk tizenkét éves csőd, valutánk ötven százalékkal leértékelődött (2011 december), a kenyér ára százötven forintról ötszázra emelkedett (2011 december), az unióban népességarányosan nálunk haltak meg a legtöbben covidban, de mi vagyunk, akik kioktatunk másokat. Orbán sohasem hibázik, mindennek az ellenzék az oka. Minden hatalom a kezében van, mégis az ellenzék a bűnbak.

A belső nyomot hagy a külsőn. Amikor az európai vezetők fényképezkednek, a képen huszonhat civilizált ember tekint ránk, na meg a bugrisan rafinált, szorongó, feszült Turi Dani, “nagylöttyös” indulatával. Ő az európai kakukktojás. Orbán tragédiája, hogy nem csak nem kreatív, hanem egyenesen immunis a kreativitással szemben, csak úgy, mint ikerpárja Gyurcsány Ferenc. Egymás nélkül nem léteznek. Gyurcsány nélkül nincs Orbán és Orbán nélkül nincs Gyurcsány. Egymás ügyeletes bűnbakjai. Cirkusz a népnek. Elterelő hadművelet a valós problémákról, ügyekről, pld. az oktatás helyzetéről. A Fidesz szerint Gyurcsány az oka, hogy a pedagógusok fizetése kicsi. Mindketten mumusok. Közös bennük, hogy gazdasági és mentális csődbe vitték Magyarországot. Showmanek, de kormányzásra alkalmatlanok. Ahhoz kevés a duma. Orbán, ha képes lenne előre, alkotóképesen gondolkodni, akkor ma Magyarország nem leszakadó állam lenne.

Aki szétveri az oktatást, az szakadékba taszítja országát. Orbán ezt teszi.

Az orbáni propaganda erősen hat, főleg vidéken. A vidékiek azt is elhitték (így szavaztak), hogy Orbán egy szál bugylibicskával a kezében megvédi a magyarokat. Elhitték Orbánnak, hogy belesodródunk a háborúba, ha nem ő lesz a miniszterelnök. Aki egy picit is tud gondolkodni, az tudja, hogy háború, gazdasági, vagy más vis major esetén csak az EU pénze és a NATO katonai ereje tudja megvédeni Magyarországot. Ha Magyarország elutasítja az EU-t és a NATO-t, akkor Magyarország a senki földjére kerül, bárki szabad prédájául.

Kétféle Orbán van, az egyik belső használatra a híveknek. Ő a szittya magyar, aki berúgja a kocsmaajtót és megmutatja, ki az úr a kocsmában. A másik, a kocsmában, aki ugyan hetvenkedik, de tudja, hol a fal és nem megy el odáig. Nem ütközik, aláveti magát a többi duhajnak, mert az ő zsebe üres, a többieké tele. Kint meg hitegeti a tudatlanokat, hogy milyen okos volt odabent.

Az unió országai nagy keservesen túljutottak az orosz-ukrán háború okozta válságon, nálunk még csak most kezdődik az igazi zuhanás. Mert egyedül vagyunk, mindenki az ellenségünk, harsogja vezérünk, mindenről „Brüsszel” tehet. Azt hazudja (sok más mellett) nekünk, hogy az oroszok elleni szankciókat nem szavazta meg (megszavazta), ezért bünteti „Brüsszel” a magyarokat. Valójában Orbánt bünteti, mert Orbán és oligarchái az eus pénzeket ellopták. Tehát a „magyaroknak” mindegy, hogy jön-e pénz az EU-ból, vagy sem, mert azt Orbán és holdudvara úgyis ellopja. Hamis érvelés, hogy amíg az EU nem fizet, nem lehet pedagógusbért emelni. Mire megy el a rengeteg beszedett adó, ha sem az egészségügyre, sem az oktatásra nem futja?

Orbán cselekvési és propagandaprogramját Hitler Mein Kampfjából orozza. A Mein Kampf a náci párt tagjainak szóló forgatókönyv volt a hatalom megszerzésére és megtartására. Hitler, sok más mellett, arra hívta fel a párttagokat, hogy ha hazudnak, nagyot hazudjanak. A kis hazugságot kétkedve fogadják, nem hat igazán, kételkednek benne, de a nagy hazugság fennakad az emberek torkán, ledermeszti őket és elhiszik. Mindig legyen bűnbak, aki mindennek az okozója és elkövetője. A hiszékeny Fidesz szavazók ezt a programot szavazták meg, ezt a Fideszt emelték be a hatalomba. A vidéki pedagógusok nagy többsége fideszes. Most saját eszmetársaikkal szemben kellene megvédeniük a rájuk bízott ifjúság érdekeit, saját érdekeiket és Magyarország közép- és hosszú távú jövőjét. Erre nem hajlandók, passzívak, mellébeszélők.

A pécsi Nagy Lajos Gimnázium igazgatója, Nyisztor Zsolt előbb elárulta, majd elüldözte diákját, Pankotai Lilit, mert más véleménye volt a világról, mint ami a hivatalos. A trágárság nem ízlésem szerint való, de eszemben sincs Villont, Faludyt, Weörest stb., stb., kidobni a könyvtáramból. Az igazgató azonban sumákol, a trágárság csak ürügy részéről. A fő problémája, hogy egy diák kiáll a vélt, vagy valós igazáért. Nyisztor szerint ez elfogadhatatlan. Hogy mer valaki a hivatalos állásponttal szemben fellépni? Ki engedte meg neki? Mert Nyisztor csak ebben tud gondolkodni. A magyar katolikus egyház “tartja fenn” a gimnáziumot (valójában az adófizetők). Ez a katolikus egyház pápább a pápánál. Bevándorlás ügyben a magyar püspökök még a Szentatyát is lehülyézték, annyira igyekeztek Orbán kedvében járni. Tehát Nyisztortól ez a felsőbbség kéri vagy kérheti számon, hogy mi folyik a gimnáziumban, lázadókat nevelnek? Nyisztor nem pedagógus, hanem alattvaló, és az elhatárolással védekezik egy esetleges felelősségre vonástól. A pedagógusok mellé csatlakoztak, meggyőződésből vagy számításból, mindegy. Elárulták a nevelésükre bízott diákokat. Pankotai Lili nem a gimnázium képviseletében lépett fel, ezért Nyisztor fellépése ellene unfair, a diák elüldözése pedig gyávaság.

A kiskunmajsai gimnáziumban az igazgató leveteti a kabátot a tanulókról. Milyen alapon? Mindenki úgy öltözködik, ahogy akar. Nem vitatom, a tanároknak formálniuk kell a tanulók ízlését, hiszen az kialakulatlan. Elsősorban példaadással. Nem állítom, hogy a pedagógusnak elegánsnak kell lennie minden körülmények között, de kulturáltnak igen. Vannak szélsőségek és kilengések, de ezeket nem paranccsal, hanem neveléssel kell kezelni. Esetünkben másról van szó. Az igazgatónak meggyőződése, hogy ő a gimnázium ura és ő nem igazgat, hanem hatalmat gyakorol az alattvalók felett, értve ezalatt pedagógusokat, diákokat egyaránt. Feletteseivel szemben valószínűleg nem ilyen agresszív.

Az esetekben közös, hogy mindkét iskolában merev hierarchia van, az igazgatók “élet és halál” urai a diákok és a pedagógusok felett. Ellenérdekeltek mindenféle változásban, és az ezirányú törekvéseket elfojtják, letörik. Ezért nem is tudjuk, hány vidéki pedagógus híve a változásoknak, mert ha fellép, munkahelyét veszélyezteti. És vidéken sokkal nehezebb munkát találni, mint a fővárosban. Közös még, hogy mindkét iskolában a diákok nem az oktatás alanyai, hanem tárgyai. Ha alanyai lennének, akkor az igazgató és a tanári kar jó kertész módjára művelné a diákokat, ápolná, gondozná és a legtöbbet, legjobbat hoznák ki belőlük. Azonban ők másképp szocializálódtak. Ne láss, ne hallj, ne gondolkozz. A diák az oktatás tárgya, akinek közvetíteni kell a hatalom által elrendelteket és annyi. Ha valaki (Pankotai Lili) kilép ebből a börtönből, akkor működésbe lép a kasza. Aki felemeli a fejét, kiemelkedik, azt le kell kaszálni. Ezt tette Nyisztor.

A kaszáláshoz nem kell ész. Csak kasza kell, meg egy kis baleseti oktatás, hogy a kaszás ne a saját lábát vágja el.

Az, hogy az európai unióban szinte mindenben az utolsók vagyunk annak következménye, hogy már húsz évvel ezelőtt is elavult volt az oktatási rendszerünk. A kormányzatok csak egy feneketlen zsákot láttak az oktatásban, nem fogták fel, hogy az ország közép- és hosszútávú jövője az iskolában dől el. Az Orbán kormányok alatt a korábbiakhoz képest annyit romlott a helyzet, hogy ők tudatosan nyomják le még ezt az alacsony szintű, korszerűtlen oktatási rendszert is, mert ők nem polgárban gondolkodnak, hanem alattvalóban. Jelenleg kb. a magyarok harminc-negyven százaléka funkcionális analfabéta. Nagyjából ez a Fidesz tábor. Nem hall, nem lát, gondolkodni meg nem is tud. Ha a Fidesz növelni akarja táborát, akkor növelni kell a funkcionális analfabéták számát. Az iskola lebutításával, ellehetetlenítésével Orbán ezt teszi. Neki nem öntudatos polgár kell, mert a polgár lát, hall beszél, gondolkodik és cselekszik. Az alattvaló viszont egyiket sem tesz. Azért van a vezér (főnök, stb.).

A pedagógusok a kormánytól ne várjanak semmit. A megoldás a pedagógusok kezében van. Ha képesek szolidárisak lenni egymással, akkor nemcsak ők győznek, hanem Magyarország is. Orbán megpróbálta, hogy katonákat küldött a vírusok ellen (ennyi a szellemi kapacitása, vagy csak cinikusan semmibe vesz minket), de a vírusok kiröhögték őt is, meg a katonákat is. Annak is mi ittuk meg a levét, mert a vírusok minket tizedeltek meg. Nem kell attól tartani, hogy Pintér odavezényeli a rendőreit, hogy a tanárok helyett neveljék, oktassák a tanulókat, hiszen Pintér maga jelentette ki, nem ért az oktatáshoz. Mivel Pintér a legokosabb a belügyben, beosztottjai nyílván még kevesebbet értenek az oktatáshoz. Tehát a pedagógusoknak nincs okuk félni, ők csak nyerhetnek. A pedagógusokat nem lehet leváltani, külföldről sem lehet őket pótolni. Ezt a harcot a pedagógusoknak kell vezetniük a diákokkal együtt. Mi, érdekelt szimpatizánsok jövünk, ahol tudunk, segítünk. A tét a közeljövő Magyarországa. Az, hogy még jobban lemaradunk Európától, vagy sem, a pedagógusokon múlik.

Pedagógusok! Força! A gondolkodó Magyarország és Európa veletek van.

Kiss István

Címlapkép: pixabay

(Ön a thevip.hu egyik véleménycikkét olvasta. A thevip.hu-n megjelent véleménycikkek olykor egybeesnek a szerkesztőség álláspontjával, olykor nem teljesen tükrözik azt. Célunk minél több progresszív nézőpont bemutatása.)

Oldal Tetejére