Március 15. nemcsak magyar nemzeti ünnep, hanem a fogyasztók világnapja is, amely közel negyven éve emlékezteti a vásárlókat a jogaikra. Biztonság, tájékoztatás, kártérítés? Ön melyikhez ragaszkodik leginkább ezek közül?

A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én, melynek tiszteletére 1983 óta ezen a napon tartják a fogyasztók világnapját. Jelen pandémiás helyzetben sem szabad megfeledkezni ezekről a jogokról, hiszen újabb és újabb problémák vetődnek fel a mindennapi életben, melyhez fogyasztóvédelmi segítségre van szükség – hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Kennedy elnök hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot (a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jog).

Ez volt az első olyan alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket fogalmazott meg a fogyasztók védelmével kapcsolatban.

Ez volt az első olyan alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket fogalmazott meg a fogyasztók védelmével kapcsolatban.

Az évek folyamán ezeknek a jogoknak száma nyolcra szaporodott, amelyeket 1985 áprilisában az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklarált.

A nyolc fogyasztóvédelmi alapjog

1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog

Azaz, a túlélést biztosító fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájutás joga.

2. Biztonsághoz való jog

Azaz a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga, a fogyasztót védeni kell az életére és egészségére veszélyes árucikkektől és szolgáltatásoktól.

3. Tájékoztatáshoz való jog

Tehát jog az információhoz, a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében.

4. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga

Van választás. Fotó: Pixabay/ HutchRock

5. Képviselethez való jog

Magyarul jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.

6. Jog a kártérítéshez

Ez az ellentételezéshez való jogot jelenti, nem megfelelő minőségű fogyasztási cikk, vagy szolgáltatás esetén.

7. Oktatáshoz való jog

Magyarul a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog.

8. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez

Mindenkinek joga van a méltóságot és jólétet biztosító félelem- és veszélymentes környezethez.

Borítókép: Pixabay/justynafaliszek