1620. szeptember 16-án a legendás Mayflowerrel végleg megindult Amerika gyarmatosítása. A hajó novemberben megérkezett az Újvilág partjaihoz, de az első telet az utasok fele nem élte túl. Társaik megtanulták az indiánoktól az életben maradás törvényeit, majd utódiak elkezdték kiirtani őket.

Az ősatyák, akiktől amerikai elnökök és milliók származnak

Név szerint ismerjük a Mayflower 102 utasát, a „zarándokatyákat”, akik a legénységgel együtt 1620. szeptember 16-án kihajóztak az angliai Plymouth-ból, hogy hatvanhat napos, szenvedésekkel teli utat követően lehorgonyozzanak a mai amerikai Plymouth közelében, amit kiindulópontjuk után neveztek el így a telepesek. Ezek a később Massachusettsnek nevezett állam partjai voltak.

A névsorban található többek között John Howland. A mindenkiről mindent tudó MayFlower History szerint Howland az Atlanti-óceánba zuhant, miután két békés hét után viharos időszakot kellett túlélnie a legendás hajónak. A balesetet festményen is megörökítették; a hullámsírból társai segítségével végül megmenekült, így a tengerentúlon tíz gyermek édesapjává vált. Milliók ősatyjává, többek között a két George Bush és Theodore Roosevelt amerikai elnökök is a leszármazottjának vallják magukat.

Menekültek, zarándokok vagy valami más?

A világ ma más lenne, ha a Mayflower nem jut el az Újvilágba, és nem köt ki 1620 novemberében Cape Codnál. Útjában kulcsszerepet játszott, hogy utasainak, a puritánoknak – legalábbis is ők úgy mérték fel – el kellett hagyniuk Angliát. A mai általános megfogalmazások szerint a vallási intolerancia elől menekültek, mások – így többek között a Rubicon történelmi folyóirat – úgy látják, szélsőséges irányzatként ők nem fogadták el az anglikán egyházat maguk fölött. Independensé váltak.

Több kísérletet is tettek az őshaza elhagyására, próbáltak a németalföldi protestáns testvéreikhez csatlakozni, de kudarcot vallottak.

Végül nem is ott kötöttek ki, ahol akartak, a viharok sodorták Virginiától északra a hajót. Mások szerint nagyon is tudatosan kerülték el a virginiai kolóniát, nem akartak az ő törvényeik alá sem tartozni.

Az első alkotmány és az első tél

1620. november 11-én, a kikötés napján megfogalmazták a Mayflower Compactet, amelyben az angol király hű alattvalóinak nevezték magukat, de egyben politikai közösségnek is. A büszke utódok ma ezt mondják az első írott alkotmánynak, az amerikai függetlenség korai kinyilvánításának. A zarándokatyák négyszáz éve telepesekké akartak válni, egyenlő és igazságos törvények mellett kötelezték el magukat.

Kegyetlen valóssággal szembesültek az első télen: az óceán túloldalán ez az évszak enyhén szólva sem olyan, mint Angliában. Miközben a hajó az öbölben maradt, a puritánok próbáltak élelem után kutatni, lakóhelyeket kialakítani, de a hidegre nem voltak felkészülve. Tüdőgyulladás, skorbut és tuberkolózis miatt mindössze ötvenhárman élték meg a tavaszt, márciusban hagyták el végleg a Mayflowert.

A Hálaadás születése

Amerika keleti partjának őslakói aligha éltek ekkortájt isteni békében egymással, a zarándokatyák viszont a források egy része szerint megtalálták a velük a közös hangot, az egyik törzs számára legalábbis szövetségest jelentettek. Megtanulták az indiánoktól a kukoricatermesztést és a halászatot, ősszel pedig megünnepelték velük az első termés betakarítását. Megszületett a Hálaadás ünnepe.

Népirtás

Míg magát a Mayflowert 1624-ben szétbontották Angliában, a következő években újabb és újabb hajókkal telepesek sokasága érkezett az új világba, Plymouthban három évtizeden belül már háromezren éltek.

A gyarmatosítás végleg megváltoztatta az Újvilágot.

A források egy része szerint már a zarándokatyák sem viszonyultak mind atyai szeretettel az indiánokhoz, és az 1630-as években elpusztítottak az egyik falujukat, meggyalázták a sírjaikat. Az pedig közismert, a következő évszázadokban az európaiak leszármazottjai hogyan tizedelték meg Amerika őslakóit, földönfutóvá téve egykori vendéglátóikat.

A múlt században újra megépített Mayflower története feldolgozások sokaságát élte meg, kimeríthetetlen téma maradt. Nathaniel Philbrick amerikai történész 2006-ban Mayflower: A Story of Courage, Community, and War című könyvét ugyanabban az évben itthon Mayflower – Indulás az Újvilágba címmel elismerően mutatta be a távirati iroda. A puritánok amatőr hősiességének kiemelése mellett a történésznek azt is meg kellett állapítania:

„A Mayflower utasainak utódai végül ugyanolyan intoleranciával küzdöttek az indián őslakosság ellen, mint amilyen elől a híres hajó utasai eredetileg elmenekültek.”

Kiemelt kép: a legendás hajó mintájára épített Mayflower II (forrás: Wikipedia Commons)