Helyreigazítás

2024.02.26. napján ,,Zöldgazdaságot” épit a kormány: nyakunkon az akkuhulladék” publikált cikkünkben valótlanul állítottuk és hamis színben tüntettük fel, hogy a CB Engineering Kft. jogszerűen használt sárbogárdi területén selejtes akkumulátorokat, valamint akkumulátorból származó hulladékot tárolna, továbbá, hogy az SK On Hungary Kft. ilyen jellegű hulladékát telephelyén tárolná. Nem a valóságot tükrözi azon tényállításunk sem, amely értelmében a CB Engineering Kft. sárbogárdi telephelyén gazdasági tevékenységét engedély nélkül végezte volna. A valóság ezzel szemben az, hogy CB Engineering Kft. gazdasági tevekénységet az érintetett időszakban érvényes engedély birtokában végezte. Továbbá, a fentiekkel szemben a valóság az, hogy a CB Engineering Kft. kizárólag felhasználásra szánt, készterméknek minősülő akkumulátorok tárolását végezte a sárbogárdi telephelyén, amelyeket a környezet teljeskörű megóvására alkalmas csomagolásban és módon helyezett el az adott telephelyen. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy a CB Engineering Kft. a sárbogárdi telephelyén az SK On Hungary Kft. selejtes akkumulátorainak tarolását végezné.