Az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) évek óta dolgozik a valódi rezsicsökkentésért: azért, hogy a háztartások megfelelő támogatást kapjanak a hosszú távú rezsicsökkentő megoldások megvalósításában. A civil szervezet üdvözli azokat a szabályozási változásokat, amelyek energiatudatosságra és energetikai beruházásokra ösztönöznek, de elengedhetetlennek tartják, hogy mindenki részesüljön szakmai, a rászorulók pedig pénzügyi segítségben is az otthonok fenntartható üzemeltetéséhez.

Nem ez a jó megoldás. Fotó: StockSnap/Pixabay

A rezsicsökkentés az eddig ismert formájában elfedte a valódi világpiaci eseményeket. A társadalom számára ezért sokkoló a megnövekedett energiaár, azonban elkerülhetetlenné vált a szembesülés: a fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre – el kell kezdenünk leválni róluk – közölte lapunkkal az Energiaklub.

A civil szervezet szerint ez nem egyszerű folyamat sem a gazdaság, sem a társadalom számára. Csak úgy tehető fájdalommentesebbé, ha a folyamatok előre megtervezettek, transzparensek, és az állam valóban segít felkészülni az átállásra. Hogyan?

Kiszámítható, hosszútávú, átlátható energetikai támogatási rendszerre van szükség, amelyből megvalósulhat az energiapazarló, elavult lakóépületek energetikai felújítása.

A lakosság nagy része önerőből nem képes ezekre beruházásigényes intézkedésekre: komplex finanszírozási konstrukciókra és szakmai segítségnyújtásra van szükségük. Magyarországon a legrosszabb állapotú lakóépületek többségében alacsony jövedelmű emberek élnek, akik hiába költik jövedelmük aránytalanul nagy részét rezsiszámláik kifizetésére, így sem tudnak komfortos, egészséges lakókörülményeket teremteni maguknak. Ezeknek a háztartásoknak a kiemelt kezelése, számukra külön enyhítések és 90-100 százalékos felújítási támogatások szükségesek.

Eddig szinte kizárólag a magasabb jövedelműek számára volt elérhető a felújítás.

Be kell építenünk a szociális elemeket, hogy elkerüljük a tömeges energiaszegénységet. Le kell zárni az izolált, impulzus alapú és alacsony keretösszegű mikro-felújítási pályázatok korszakát, amelyekkel érdemi lakossági megtakarítások nem érhetők el. A lakosságnak egyszerűen adminisztrálható, hosszútávú felújítási rendszerre van szüksége. Ez szolgálná az ingatlanpiac kiszámítható stabilitását is. 

Az energetikai felújításokra felhasználható csok-támogatások összértékét meg kell duplázni.

Az építőipari  kivitelezési árak három év alatt kétszeresére emelkedtek. Az alapanyagárak három éve még reálisan érdemi mélyfelújításokat (szigetelést, energetikai felújításokat) tettek lehetővé. Az eredeti támogatási összegek ma azonban csak az eredetei tervek 50-60 százalékának megvalósítására elegendők.

Nemzeti Energiahatékonysági Alap

A kormánynak legalább tíz évvel ezelőtt el kellett volna kezdenie a lakossági energetikai felújítások támogatását. Tekintettel a megtakarítások nemzetstratégiai jelentőségére, mára elengedhetetlenné vált, hogy – az Európai Unió társfinanszírozásával – létrehozza a Nemzeti Energiahatékonysági Alapot, amely egyszerre szolgálja a garanciális és megtakarítási alapelvek érvényesülését és a felújításban résztvevő érintetteket (finanszírozók, felújítók, lakáspiac szereplői).

A kormány végre építse ki és tartsa karban a középületi és lakossági energetikai tanúsítványok rendszerét, amelyre valós megtakarítási rendszer épül. 

Mit tehetünk egyénileg?

A jövőben a lakossági tarifákat minden három hónapban felülvizsgálják. A bizonytalanság ellen egyetlen módon védekezhetünk. Energiahatékonysági beruházásokra épülő tudatos fogyasztással. Stabil pont, és ezért az Energiaklub üdvözli a  tarifarendszer B Geo és H árszabásra vonatkozó  kitételeit, azonban hiányoljuk a csak villamosenergiával fűtő, a földgázt tudatosan kiváltó lakossági fogyasztók megemelt rezsivédett díjszabását.

Csak tudatosan. Fotó: Pixabay/ Magnascan

Jelenleg a magyarok háromnegyede tervezés nélkül, részleges energetikai felújításokba vág csak bele, amelyek fele így nem jár érdemi energiamegtakarítással; ehelyett kedvezőtlen megoldások valósulnak meg, évtizedekre belakatolva az adott ingatlan energiahatékonysági potenciálját (lock-in hatás).

A szomszéd és a barátok által bevált megoldások nem biztos, hogy másoknál is ugyan azt az eredményt adják: minden eset egyedi, ezért feltétlenül szükséges energetikus szakértő bevonása a felújítások megtervezésébe.

Az épülethasználóktól ugyanis jelentős mértékben függ a fogyasztás a felújítás előtt és után is. Az államnak hatalmas felelőssége, hogy ebben a mozgalmas szituációban megfelelő mederbe terelje az energetikai felújításokat: a felújítási támogatási rendszernek világos, konkrét energetikai elvárások mentén, szakember által megtervezett, tehát mélyfelújítási tervvel rendelkező pályázatokat kell támogatnia, akár szakaszos megvalósítás formájában.

Borítókép forrása: Pikist